DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Výstava Podzimní krása

V dnech 17. října až 2. listopadu pořádal Dům dětí a mládeže Litovel další ročník výtvarné soutěže s názvem Podzimní krása. Zúčastnily se jí mateřské školy Gemerská, Kollárova, Frištenského, Čihadlo, školní družina ZŠ Vítězná Litovel a dále děti, které navštěvují kroužky Pastelka, Raníček a Koumáci při DDM Litovel. Příroda nám v podzimním období nabízí přehršel barevných listů, šípků, dýní, ale i brambory a suché květy. Záleží jen na fantazii každého z nás, jak tyto podzimní krásy vnímáme.
Nejlepší práce získali ocenění na základě ohodnocení laické poroty, kterou tvořili návštěvníci Městské knihovny. Ti měli za úkol vybrat nejzdařilejší práce mladých umělců. Mohu však konstatovat, že to byl úkol velice obtížný. V Litovli totiž máme velice nadané, mladé výtvarníky. Všechny výtvarné práce dětí si zasloužily obdiv.

Mladým umělcům bych chtěla touto cestou poděkovat a těším se na další ročník výtvarné soutěže v roce 2017!

                                                         Hedvika Weberová, DiS.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost