DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Noc na litovelském Karlštejně

Ve dnech 5. – 6. 11. Dům dětí a mládeže Litovel pořádal noční dobrodružnou akci s názvem „Noc na litovelském Karlštejně“. Litovelské gymnázium se proměnilo v nedobytné sídlo, z jednotlivých tříd se staly komnaty, v nichž měly děti splnit 20 úkolů. Tato akce se konala v prostorách Gymnázia Jana Opletala Litovel již počtvrté, letos se jí zúčastnilo 78 dětí a 40 strašidel.

Jako host se nám předvedla skupina SHŠ ROMA VICTOR LEGIO XIII GEMINA AUGUSTA, která se zabývá vojenstvím římského impéria a životem v Římě za Marca Aurelia (2. - 3. stol. n. l.). Děti viděly ukázky výstroje a výzbroje římských legií, bojové formace a způsoby boje. Měly také možnost vyzkoušet si římskou výstroj a potěžkat si meče a helmy.

Po představení římských bojovníků nastal čas vykonat poslání – navštívit strašidelné komnaty plné strašidel a splnit úkoly. Děti musely vyluštit strašidelnou křížovku, zahrát si pexeso s upírem, sáhnout si na živého hada či mezi živé myši, vyluštit hlavolamy nebo sníst prsty od Jeníčka a Mařenky. Během plnění úkolů děti musely vyluštit šifru, bez které by se nedostaly do 13. komnaty. Tu hlídal samotný Smrťák, který bez správně vyluštěné šifry nikoho dovnitř nepustil. Ve 13. komnatě čekaly 3 čarodějnice s dalšími čtyřmi úkoly, při jejichž plnění musely děti překonat strach a všelijaké nástrahy od čarodějnic.

Po vykonání důležitého poslání pak přenocovaly v rytířském sále a ráno na ně čekala královská snídaně. Za velkou odvahu a splnění úkolů dostaly všechny děti pochvalný list a drobné odměny. Bylo vyhlášeno 5 vítězů z mladší i starší věkové kategorie.

Touto cestou chci hlavně poděkovat všem strašidlům za jejich pomoc a ochotu opustit své domovy a pomoct strašidlu Moncifalovi připravit nezapomenutelné noční dobrodružství pro děti. Chci také poděkovat SHŠ ROMA VICTOR LEGIO XIII GEMINA AUGUSTA za krásné představení, zábavu pro děti a pomoc při akci a v neposlední řadě také Gymnáziu Jana Opletala Litovel za poskytnutí prostor pro konání této akce. Všichni jste byli moc úžasní!

Už teď se těším na další akci a spolupráci s vámi.

                                                         strašidlo Moncifal (Monika Pospíšilová)Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost