DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Projekt DDM Litovel 2016 „Obnova vybavení a rozvoj přírodní učebny pro environmentální vzdělávání v DDM Litovel“

V průběhu roku 2016 realizoval Dům dětí a mládeže Litovel projekt s názvem „Obnova vybavení a rozvoj přírodní učebny pro environmentální vzdělávání v DDM Litovel“. Tento projekt byl podán v rámci dotačního titulu Olomouckého kraje s názvem Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 a podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč. V rámci projektu byla zrekonstruována voliéra, která se nachází na dvoře DDM v Komenského ulici, nakoupena 3 nová terária pro strašilky, užovky červené a gekony, pořízen zvýšený záhon pro pěstování bylin a drobné zeleniny pro zvířátka v DDM Litovel, nakoupeno drobné zahradní nářadí pro děti a 3 venkovní lavičky z recyklovaného plastu. Pro rozšíření znalostí dětí z přírodovědných kroužků jsme pořídili také hmyzí hotel, který osídlují včely samotářky, berušky, škvoři nebo zlatoočka. Zvýšený záhon je prostor ohrazený stěnami z půlkulatiny, vyplněný různými rostlinnými materiály a zeminou. S dětmi z chovatelských kroužků jsme záhon připravili pro pěstování. Dovnitř jsme postupně nanosili a upěchovali jednotlivé výše zmíněné vrstvy materiálu. Všechny, i menší děti přiložily své ruce k dílu. Nic nám tak nebrání ve vhodnou dobu záhon osázet. Porostou zde nejen krmné plodiny pro naše zvířátka z Minizoo, ale i léčivé bylinky nebo pár rostlin s jedlými plody, na kterých si děti po práci na záhoně mohou samy pochutnat.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost