DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Litovelské Pomoraví v zimě

  V sobotu 28. ledna vyrazila skupinka dětí i dospělých do mrazivého rána. Trasa tradiční zimní vycházky vedla z Litovle zpočátku po cyklotrase směrem na Šargoun, posléze kolem Nečízu do lesa až k hlavnímu toku Moravy. Po přestávce na občerstvení u Ostrovského mostu potom vedla cesta přes lesní školky a kolem Moravy zpět do města.
  Zimní les není zdaleka jen tichý a spící. Viděli jsme mnoho stop zvěře, pobytové stopy bobrů, kolem Moravy též vodní ptactvo včetně potápky, kachen morčáků a všudypřítomných kormoránů.
  Všichni jsme si užili pobyt na čerstvém zimním vzduchu a v zasněžené krajině lužního lesa. Takže se určitě těšíme na další podobnou vycházku - Za bobry kolem Oskavy, která se bude konat již koncem března!

Ing. Pavel SovaVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost