DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Dívka roku ČR 2017

  V sobotu 4. února jsme měli možnost shlédnout ve Velkém sále Záložny dvacátý osmý ročník základního kola soutěže Dívka roku ČR 2017, přičemž pod hlavičkou DDM Litovel proběhlo po dvacáté třetí. Samotná soutěž je slavnostní událostí DDM Litovel a po celou dobu konání této akce se k ní přistupuje jako k prestižní události v rámci zařízení pro volný čas, města a regionu. Při této soutěži se dívky představí svým kamarádům, rodičům a celé veřejnosti. Napříč soutěží převažuje snaha po výchovných aspektech nad snahami po uplatnění dívek v modelingu nebo showbyznysu. Přesto soutěž nepostrádá ani motivační prvky, protože v ní jde o to dokázat, že hezké dívky jsou chytré a že tato kombinace, tj. kombinace inteligence a krásy, by jim měla pomoci v životním uplatnění.
  Celá soutěž byla doplněna doprovodnými prvky, jako například vystoupení tanečních kroužků Kaster a TRIPS při DDM Litovel. Mezi další kulturní zážitky patřilo taneční vystoupení finalistky DR ČR 2016 Nelly Urbánkové a ohnivá show Akáda blesky, kteří předvedli jedinečné vystoupení s ohněm, prapory a neonovými křídly.
  Samotná soutěž Dívka roku ČR je určena dívkám od 13 – 15 let. Devět dívek z Litovle, Nového Malína, Uničova, Nové Hradečné, Podolí a Nové Dědiny soutěžilo o titul Dívka roku ČR 2017 základního kola v šesti disciplínách. První a druhou disciplínu absolvovaly dívky již v dopoledních hodinách. Byl to test všeobecných znalostí a disciplína zručnosti, kde musely dívky zhotovit sněhuláka. Důležitý byl nápad, fantazie a výtvarné provedení. Třetí disciplínou byl rozhovor s moderátorem. Hodnotila se konverzace, reakce na otázky, schopnost samostatného vyjadřování a čistota českého jazyka. Dále se děvčata představila v aerobiku. Předvedly pohybové schopnosti při cvičení a pohybové kultuře. Aerobikovou sestavu s nimi připravila Mgr. Iveta Kopková. Při páté disciplíně – „volné“, se předvedly dívky v sportovním aerobiku, disko dance, zpěvu, mažoretkách, scénickém tanci a výcviku psa. Poslední disciplínou pak byla módní přehlídka. Ta je vždy vyvrcholením samotné soutěže. Dívky předvedly modely společenských šatů zapůjčené od firmy MAX fashion paní Molnárové. Porota hodnotila kulturu pohybu, způsob předvedení modelu a celkový vzhled dívky.
  Prvním rokem v historii soutěže DR, jsme vyhlásili i soutěž o Dívku internetu. Do hlasování se zapojilo více jak tři tisíce přátel facebooku. Nejvíce „lajků“ získala Barbora Skývová z Nového Malína, která se stala zároveň i Dívkou roku ČR 2017 základního kola v Litovli. Na druhém místě se umístila Eliška Králová z Valšova Dolu, třetí místo patřilo Elišce Petrové z Nové Hradečné. Během přestávky byli do soutěže zapojeni i diváci, jejich úkolem bylo zvolit Dívku publika. Stala se jí Anna Škopová z Litovle, která se umístila na postupujícím čtvrtém místě. Všem čtyřem blahopřejeme a těšíme se na úspěch v castingu Moravy, který se koná 7. 4. 2017 v Novém Jičíně.
  Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům za finanční a věcné dary, bez kterých by se tato akce nedala realizovat. Na závěr chci oslovit dívky, které splní v příštím roce věkovou kategorii, aby včas našly odvahu a přihlásily se v DDM Litovel do soutěže Dívka roku 2018 základního kola v Litovli.

Hedvika Weberová, DiS.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost