DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Okresní kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže

  V sobotu 18. 3. 2017 se v prostorách DDM Litovel na Komenského ulici konalo Okresní kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. Soutěž probíhala ve spolupráci s radioamatéry z Olomouckého kraje. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – Ž1, Ž2 a M. V rámci soutěže byly hodnoceny 3 oblasti – dovezený vlastní výrobek včetně dokumentace, jeho funkčnost a bezpečnost, ověření teoretických znalostí formou testu a sestavení soutěžního výrobku dle zadání.
  Na 1. místě v kategorii Ž1 se umístil Jakub Ondrášek, na 2. místě Tadeáš Fryčák a na 3. místě František Kober. V kategorii Ž2 se na 1. místě umístil Filip Szkandera, na 2. místě František Vybíral a na 3. místě Miloš Palla. V kategorii M byli pouze 2 soutěžící, z nichž se na 1. místě umístil Aleš Horna a na 2. místě Tadeáš Dvořáček. Soutěžící z každé kategorie, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 22. 4. 2017, rovněž v prostorách DDM Litovel na Komenského ul., ve spolupráci s Českým radioklubem a radioamatéry z Olomouckého kraje. Děkujeme všem soutěžícím a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole!
  Chceme poděkovat za spolupráci všem radioamatérům, kteří připravili soutěžní testy a výrobky a zajistili také část odměn pro výherce – OK2PBL Jiřímu Bahounkovi a panu Petru Ďurišovi, a také odborné porotě, v jejímž čele stál OK2BMI Milan Macek. Mezi dalšími porotci byl OK2BRZ Ing. Pavel Lorenz, OK2BU Radek Ulman, OK2ICB Jiří Špička, OK2PXW Radek Dostál a Jan Vykydal.
  Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám poskytli do soutěže ceny pro výherce – Železářství Novák, Železářství Vaňek, Hobby profi Litovel, Techfruit s. r. o. Luká, Hopax Červenka.

Jana Chmelařová, DDM LitovelVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost