DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Za bobry kolem Oskavy

  V sobotu 25. března jsme vyrazili na přírodovědnou vycházku lesy Litovelského Pomoraví. Naše trasa vedla z nádraží ve Střeni lesními cestami ke Kobylníku, kolem Klučové příkopy k Oskavě. Po břehu Oskavy jsme došli do Dětřichova, odsud pak na nádraží v Července.
  Po chladném ránu nastalo pravé jarní počasí. V lese i na březích Oskavy rozkvétají sasanky a další jarní byliny, zpívají ptáci. Je vidět i četné pobytové stopy bobrů, jako okusy stromů, opuštěné skrývací nory i pachové značky na březích v blátě. Na řece Oskavě mezi Uničovem a Pňovicemi žijí minimálně 3-4 rodiny těchto zajímavých zvířat, první bobři se zde usídlili již v roce 2009.
  Všichni jsme si užili pěkného počasí i jarní přírody!

Pavel SovaVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost