DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Ukliďme Litovel a Pomoraví!

  V měsíci dubnu proběhla již tradiční úklidová akce města i jeho okolí. Jako vždy se kromě společenských a sportovních organizací zúčastnily též litovelské školy, v koordinaci s Domem dětí a mládeže Litovel. Konkrétně děti a studenti ze Základní školy Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc, Základní školy Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc a z Gymnázia Jana Opletala Litovel.
  Na 80 dětí a studentů posbíralo v korytě řeky Moravy a jejich přítocích a v lesích Litovelského Pomoraví 36 pytlů nejrůznějších odpadů. Tradičně převládaly plasty, setkali jsme se i se zbytky azbestové střešní krytiny, dřevěnými podlážkami i hromádkou rozbitého tabulového skla. Zmíněné sklo se nacházelo v místě tradiční černé skládky odpadu v blízkosti lávky přes Moravu u chaty Doubravka.
  Přes ne příliš teplé počasí byly děti aktivní a snaživé a odvedly dobrou a prospěšnou práci. Živě mezi sebou i s námi učiteli diskutovaly o chování některých občanů vůči životnímu prostředí. Pokud toto téma budou probírat i doma se svými blízkými, možná kritiku svých dětí začnou brát dospělí vážně a černých skládek z naší krásné přírody v okolí (nejen) Litovle postupně ubyde!

Ing. Pavel SovaVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost