DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2017

  Dne 3. 5. 2017 se na dopravním hřišti v parku Míru v Litovli konala tradiční Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 28 soutěžících z těchto základních škol - ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc, ZŠ Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc, ZŠ Cholina,okres Olomouc,příspěvková organizace a ZŠ Červenka,příspěvková organizace. Soutěž se sestávala z těchto disciplín: pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.
  V první kategorii se na 1. místě umístilo družstvo žáků ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc, ve složení: Julie Arnošová, Viktorie Gottwaldová, Brutus Dvořák a Jáchym Fidler. Na 2. místě se umístilo družstvo ZŠ Červenka,příspěvková organizace, ve složení: Veronika Šmídová, Veronika Vodičková, Petr Kovář, Jakub Svoboda. Ve druhé kategorii zvítězilo družstvo ZŠ Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc, ve složení: Jaroslav Šibal, Filip Zapletal, Markéta Kulhánková, Sabina Hodabová.
  Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční 23. května 2017 v Uničově.

Hedvika Weberová, DiS.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost