DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Taneční soutěž „O erb města Litovel“

  V sobotu 13. května proběhl 19. ročník nepostupové soutěže tanečních souborů „O erb města Litovel“. Jako každý rok se do Litovle sjely soubory z celé Moravy. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 souborů s celkovým počtem 893 tanečníků, přičemž více jak 300 z nich tancovalo vícekrát. Porota shlédla celkem 103 vystoupení. Taneční soubory při Domě dětí a mládeže Litovel se umístily následovně:
  KASTER mini na 1. a 3. místě, děti na 2. místě a junioři na 1. místě.
  Baby Trips DDM Litovel mini na 2. místě a děti na 2. místě.
  Show Dane Trips Litovel děti na 3. místě a junioři na 1. místě.

Příští rok nás čeká 20-tý jubilejní ročník této taneční soutěže!

Jana ČekelováVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost