DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Hledáme poklad

  V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Domem dětí a mládeže Litovel a Člověkem v tísni o.p.s., proběhla dne 13. června 2017 v 15 hodin společná akce „Hledáme poklad“. Společná akce byla určena pro děti ze sociálně slabších rodin a členů Klubu mladých při DDM Litovel. Sraz všech účastníků byl na nám. Přemysla Otakara v Litovli. Pátrání po značkách nás zavedlo až k pokladu ukrytému v blízkosti chaty Doubravka. Cestou jsme společně luštili hádanky, plnily úkoly logické úkoly, závodily a vyzkoušeli si i svoji fyzickou zdatnost. Akce se zúčastnilo devět dětí.
  Za organizátory akce:

Bc. Eva Mariánková, DDM Litovel a Tereza Buchtová, Člověk v tísniVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost