DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Výstava badatelů v tajemném muzeu

  Ve středu 14. června 2017 byla v litovelském muzeu zahájena výstava prací dětí z kroužku „Badatelé“ při DDM Litovel. Výrobky a ukázky z činnosti tohoto kroužku je možno shlédnout do 23. 6. 2017 v prostorách expozice řemesel Muzea města Litovel.
  A jak to všechno začalo? Inspirací pro otevření tohoto nového kroužku byla bakalářská práce na téma Haná, zapůjčená z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, která se zabývá muzejní pedagogikou.
  Poděkování za celoroční práci patří nejen dětem Davídkovi, Evě, Emě, Filipovi a Michalovi, ale i všem příznivcům naší činnosti, kteří nás opravdu v hojném počtu poctili svou návštěvou v den otevření výstavy.

Bc. Eva MariánkováVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost