DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Projekt Rozšíření vybavení učebny přírodovědy v Domě dětí a mládeže Litovel o moderní výukové pomůcky a síťová terária

  Na tento projekt jsme žádali o finanční příspěvek v rámci Programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017. Olomoucký kraj nás podpořil ze svého rozpočtu částkou 10000,- Kč. Z těchto finančních prostředků jsme pořídili moderní interaktivní výukové pomůcky, nová síťová terária a smýkací síťky.
  Velmi pěkné dřevěné výukové pomůcky jsou: interaktivní tabule Dravci a sovy, otočná kola Lesní ptáci a Stopy zvěře a pexeso Náš les. Lze je využít k výuce poznávání našich zvířat a jejich stop i lesních dřevin v přírodovědných kroužcích, své uplatnění jistě najdou i v základním kole přírodovědné soutěže vyhlašované MŠMT „Zlatý list“ i v dalších soutěžích.
  Nová síťová terária již máme zabydlena několika druhy strašilek. Tyto ubikace jsou pro jejich chov daleko vhodnější, než staré plastové boxy.
  Smýkací síťky se používají k lovu hmyzu v přírodě. Mohou sloužit k odchytu hmyzu pro pozorování a určování druhů, nezanedbatelný je význam těchto pomůcek k lovu hmyzu pro krmné účely obyvatel naší Minizoo.

Ing. Pavel SovaVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost