DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Podzimní krása

  V měsíci říjnu DDM Litovel uspořádal další ročník výtvarné soutěže s názvem „Podzimní krása.“, která se koná od 16.října do 3.listopadu v Městské knihovně Litovel.
  V letošním roce jsme se s touto akcí připojili ke Dnům pro rodinu v Olomouckém kraji, vyhlášeném v rámci rodinné politiky Olomouckého kraje v týdnu od 16. do 22. září 2017. Při této příležitosti byl také spuštěn webový portál www.rodinajeok.cz , kde mohou rodiny žijící v Olomouckém kraji získat spoustu užitečných informací z různých oblastí.
  Vernisáže se zúčastnily děti litovelských mateřských škol Gemerská, Kollárova, Frištenského, Čihadlo a dále děti, které navštěvují kroužky Pastelka a Raníček při DDM Litovel. Všichni ti, kteří rádi kreslí, malují, ale také ti, kteří nenechají bez povšimnutí překrásné podzimní materiály. Příroda nám v tomto období nabízí přehršel barevných listů, šípků, dýní, ale i brambory a suché květy. Záleží jen na fantazii každého z nás, jak tyto podzimní krásy vnímáme.
  Kdo získá nejlepší ocenění, zjistíme až na základě ohodnocení laické veřejností, která má za úkol vybrat nejzdařilejší práce mladých umělců. Mohu však konstatovat, že to bude úkol velice obtížný. V Litovli totiž máme velice nadané výtvarníky – všechny práce si zaslouží obdiv a výtvarníci odměnu.
  Všem mladým malířům bych chtěla touto cestou poděkovat a těším se na další výtvarné práce v příštím školním roce!

Hedvika Weberová, DiS.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost