DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Soutěž "Poznej město Litovel" konaná pod záštitou města Litovle dne 26. 2. 2018

  Dne 26. února 2018 pořádal DDM Litovel v dopoledních hodinách první ročník soutěže "Poznej město Litovel". Soutěže se zúčastnilo celkem 61 žáků místních škol (ZŠ Vítězná 1250, ZŠ Jungmannova a Gymnázium Jana Opletala Litovel). Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o historii města Litovle a seznámit je se zajímavostmi města. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií. Každou věkovou kategorii pak tvořila tříčlenná družstva. Soutěž se skládala ze tří částí – vědomostního testu (dle věkových kategorií), praktické – plnění úkolů na stanovištích (křížovka s tajenkou) a zábavné – hanácká slovíčka s panem Linduškou.
  Celá akce se konala pod záštitou města Litovle, ve spolupráci s Muzeem města Litovle a Městského klubu Litovel, slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnil pan starosta Ing. Zdeněk Potužák.

Poděkování patří:

městu Litovel – sponzorské dary, zpřístupnění prostor budovy radnice pro vytvoření stanovišť
MAS – Moravská cesta Náklo - knihy a materiály o regionu (sponzorské dary pro děti)
Knihkupectví p. Linduška – pomoc p. Lindušky s organizováním soutěže
Městské policii Litovel – dohled nad provozem v průběhu akce
Knihovně města Litovel – prostor pro stanoviště
Římskokatolické farnosti Litovel – zpřístupnění kaple
Muzeu města Litovel – za spolupráci při organizování akce a za zpřístupnění muzejních expozic
Městskému klubu Litovel - za spolupráci při organizování akce
Letopisecké a Muzejní společnosti města Litovel
panu Mildemu a panu Vespalci, kteří nám v nouzi nejvyšší pomohli na jednom ze soutěžních stanovišť

za DDM Litovel Bc. Eva Mariánková a Hedvika Weberová, DiS.


Výsledková listina soutěže Poznej město Litovel ze dne 26.2.2018Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost