DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Akce „Velikonoční jarmark“

  V sobotu dne 24.3.2018 připravil Dům dětí a mládeže Litovel velikonoční dílničku pro děti, a to v rámci akce Velikonoční jarmark, konané v Muzeu města Litovel. Děti si tento den měly možnost vyzkoušet tvoření slaměných kraslic. Inspirací jim byla krásná prodejní výstava v expozici řemesel konaná v rámci Velikonočního jarmarku.
  Celkem 25 dětí mělo možnost pracovat s připravenou slámou a kraslicemi a vytvářet vzory dle své fantazie. Došlo ke krásnému propojení výstavy s přímou možností vyzkoušet pracnost této tvorby.
  120 procházejících diváků obdivovalo trpělivost dětí, která i mne překvapila. Prostor v muzeu byl stylově vyzdoben výrobky dětí z kroužku při DDM Litovel - Badatel tajemném muzeu , který již druhým rokem úzce spolupracuje s pracovníky muzea v rámci své činnosti.

Bc. Eva MariánkováVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost