DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018

  Dne 2. 5. 2018 pořádal Dům dětí a mládeže Litovel na dopravním hřišti v parku Míru v Litovli základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se zúčastnili žáci ZŠ Litovel, Vítězná 1250, ZŠ Skrbeň, ZŠ Cholina a ZŠ Červenka. Soutěž se skládala z těchto povinných disciplín: pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.
  Vítězství si odneslo družstvo žáků ze ZŠ Červenka ve složení: J. Svoboda, P. Kovář, V. Šmídová a V. Vodičková.
  Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná dne 22. 5. 2018 ve Šternberku.
  Děkujeme za spolupráci Městské policii Litovel, krajskému koordinátorovi BESIP panu Miroslavu Charouzovi a Ministerstvu dopravy, které poskytlo finanční prostředky na pořádání této soutěže.

Hedvika Weberová, DiS.Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost