OBRÁZKY BEZ PASTELEK
Dne 16. června 2016 proběhla v Domě dětí a mládeže v Litovli, ul. Komenského v odpoledních hodinách
I. vernisáž originálních výtvarných prací dětí z PC kroužku družina ZŠ Jungmanova a ZŠ Vítězná pod názvem
"Obrázky bez pastelek aneb hraní s počítačem trochu jinak".
.