DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2016

Dne 2. 5. 2016 DDM Litovel pořádalo na dopravním hřišti v parku Míru v Litovli již tradiční Dopravní soutěž mladých cyklistů.
Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Vítězná Litovel a ZŠ Červenka.   Soutěž obsahovala tyto povinné disciplíny:
test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, praktická jízda na dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích,
jízda zručnosti s překážkami a zásady poskytování první pomoci. S průběhem soutěže nám pomáhali také strážníci Městské policie
Litovel. Vítězství si odneslo družstvo žáků ZŠ Červenka ve složení: 
Klára Kulhánková, Sabina Hodabová, Lukáš Prášilík a Martin Zapletal. 
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Olomouci!

.