DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

      

           Něco o nás

DDM Litovel je příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem.
Působí v Litovli ve dvou budovách, v Komenského ulici 719/6
a na Staroměstském náměstí 182. Využíváme také dvě místnosti
Městského klubu Litovel pro přestěhovaný Klub mladých, který nabízí
spontánní aktivity a klubovou činnost. Další kroužky máme v Července,
Senici na Hané, Těšeticích, Nasobůrkách a Haňovicích.

Provozujeme stálou táborovou základnu v Cakově.

V DDM pracuje sedm pedagogů volného času a pět provozních
zaměstnanců.
Každoročně otevíráme asi 50 zájmových útvarů s cca 600 účastníky
od 3 let až po seniory.
Zájmové vzdělávání nabízíme formou pravidelné a příležitostné
činnosti, spontánních aktivit a táborů pro zájemce každého věku,
nejrůznějších zájmů a zaměření.

Od roku 2000 máme hřiště pro in-line a skateboarding
a od roku 2003 provozujeme otevřený klub pro děti a mládež
formou klubových činností a spontánních aktivit.

Dlouhou tradici (od roku 1999) máme v pořádání táborů s integrací
znevýhodněných a inkluzi se nebráníme ani v ostatních formách
činnosti.

 

Identifikační údaje           Výroční zpráva           Organizace školního roku

GDPR       Školní vzdělávací program       Užitečné odkazyVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost