DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Kontakty

Dům dětí a mládeže Litovel
Komenského 719/6
784 01 LITOVEL

Telefon:     585342448 (na všechny)
                 585371172 (do ředitelny)
Mobil:       739303286 (můžete zde omluvit účast v kroužku a sdělit nám,
                 co potřebujete)
e-mail:       ddm@ddmlitovel.cz

Mgr. Jana Chmelařová
Ředitelka DDM Litovel má na starosti správný chod DDM Litovel,
aby všechno šlapalo, jak má a naši příznivci byli spokojeni
mobil: 603370437, e-mail:  chmelarova@ddmlitovel.cz

Pedagogové volného času             

Jana Čekelová                       
umí spoustu výtvarných a rukodělných technik i lidových řemesel
a umí je i naučit, je hlavním zdravotníkem DDM
a také pracuje
v Klubu mladých
mobil: 775550963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

Mgr. Miroslava Grulichová   
vede taneční kroužky v Litovli i mimo Litovel,
může vás také doučit matematiku
mobil: 775550961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz

Bc. Eva Mariánková
pracuje v Klubu mladých a vede kroužky i mimo Litovel
mobil: 739655803, e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz

Monika Pospíšilová              
tanec je její život, je hlavní vedoucí skupiny Kaster,
vede taneční kroužky v Litovli i mimo Litovel, pro děti i dospělé
mobil: 720995102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

Ing. Pavel Sova                    
stará se o všechna zvířátka v minizoo, je chodící encyklopedie
a hraje na kytaru; vede přírodovědné kroužky a hru na kytaru
mobil: 775550964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz

Hedvika Weberová, DiS.     
vede kroužky pro nejmenší, učí je správně mluvit, také má na starosti
dopravní výchovu a využívání dopravního hřiště
mobil: 775550962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz

Ekonomka, účetní                     
Jarmila Kargerová
                 
stará se o to, abychom příliš neutráceli a měli peníze,
na co je třeba, a aby bylo všechno jak se patří
mobil: 731178637, e-mail: kargerova@ddmlitovel.czVolný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost