DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

      
  Keramika pro rodiče s dětmi
Popis Kroužek je určen rodičům s malými dětmi, kteří mají zájem si sami tvořit keramiku pro užitek i okrasu.
Pro koho/věk Pro děti i dospělé
Zápisné 50 Kč za schůzku
Platební pokyny Platba na místě za schůzku.
Garant Jana Čekelová
Informativní schůzka První schůzka bude 13. 9. 2016 v 16:00 hod. v budově DDM na Staroměstském nám. č.182, LITOVEL.
Místo konání Dílnička v budově DDM na Staroměstském nám. 182, LITOVEL.
Další informace Schůzky budou probíhat 1 x za 14 dní v liché úterky od 16:00 do 17:00 hod. Další informace lze získat na tel. 585 342 448, 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

Plakát ke stažení
Přihláška Kroužek je již naplněn !


Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost