MIAFESTIVAL PRAHA

Dne 3. 6. 2016 se taneční skupina KASTER Litovel při DDM Litovel zúčastnila finále taneční soutěže MIA FESTIVAL v Praze 
v Paláci Lucerna. Pořadatelem soutěže byl spolek „Děti fitness aneb sportem proti drogám“, jehož posláním je budovat v dětech 
vztah ke sportu, správně vyplňovat jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, jako je např. zneužívání drog. 
Účast na této taneční soutěži byla podpořena z rozpočtu Města Litovel, za což velmi děkujeme! 
Byl to krásný zážitek a pocit být na takovém místě, ze kterého si děti odvezly pěkné umístění, 
a to v kategorie DĚTI 10-11 let s formací Dancing boom 5. místo a v kategorii JUNIOR 12-15 let s formací Gold on the floor 4. místo. 
Moc blahopřejeme! Děti i trenéři získali obrovskou taneční zkušenost, inspiraci, energii a chuť jít do toho příští rok zas! 
.