DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Organizace školního roku 2016/2017

Školní rok trvá                           1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Zahájení pravidelné činnosti:       12. 9. 2016

Ukončení pravidelné činnosti:      16. 6. 2017

Prázdniny během školního roku: podzimní      26. - 27.10.2016
                                                  vánoční       23.12.2016 - 2.1.2017
                                                  pololetní     3.2.2017
                                                  jarní           27.2. - 5.3.2017
                                                  velikonoční  13.4. - 14.4. 2017

Hlavní prázdniny                         1.7. - 31.8.2017

Platby za 1. pololetí je třeba odevzdat do dvou týdnů od nástupu
do kroužku, nejpozději do 31.10.2016

Platby za 2. pololetí je třeba odevzdat do 28.2.2017

DDM - hlavní budova v Komenského ulici je otevřena
od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hod.
v době prázdnin od 8:00 do 14:00 hod.

Pokladní hodiny: pondělí a středa   od 8:00 do 17:00 hod.
                         úterý a čtvrtek   od 8:00 do 15:00 hod.              

 Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost