DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok trvá                           4.9.2017 - 29.6.2018

Zahájení pravidelné činnosti:       18.9.2017

Ukončení pravidelné činnosti:      15.6.2018

Prázdniny během školního roku: podzimní      26. - 27.10.2017
                                                  vánoční       23.12.2017 - 2.1.2018
                                                  pololetní     2.2.2018
                                                  jarní           5.3. - 11.3.2018
                                                  velikonoční  29.3. - 30.3.2018

Hlavní prázdniny                         2.7. - 31.8.2018

Platby za 1. pololetí je třeba odevzdat do dvou týdnů od nástupu
do kroužku, nejpozději do 31.10.2017

Platby za 2. pololetí je třeba odevzdat do 28.2.2018

DDM - hlavní budova v Komenského ulici je otevřena
od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hod.
v době prázdnin od 8:00 do 14:00 hod.

Pokladní hodiny: pondělí a středa   od 8:00 do 17:00 hod.
                         úterý a čtvrtek   od 8:00 do 15:00 hod.              

 Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost