Ukliďme Litovel a Pomoraví

V měsíci dubnu proběhla v Litovli jarní úklidová akce v rámci celostátní kampaně Ukliďme Česko. Na této akci se podílí různé společenské organizace, osadní výbory, a v neposlední řadě i školská zařízení.
Koryto řeky Moravy, přírodu Litovelského Pomoraví i okolí škol uklízeli žáci a studenti Gymnázia Jana Opletala Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel a MŠ a ZŠ Nasobůrky. Koordinaci činnosti prováděl za školy Dům dětí a mládeže Litovel.
V předem domluvených termínech skupiny sběračů čistily naše životní prostředí od nejrůznějšího odpadu, ve kterém suverénně převládaly plasty.  Ale našli jsme i starou autobaterii, zbytky eternitové střešní krytiny, nepotřebné křeslo a další věci. Velký plovoucí ostrov, převážně z PET lahví, jsme vyklízeli z hladiny Malé vody u Mladče pomocí nafukovacího člunu.
Celkem jsme posbírali 76 pytlů odpadků, více než dvě třetiny tvořily plasty.
Setkali jsme se s různou reakcí dospělých spoluobčanů. Od nevšímavé a netečné až po zájem o to, že tuto záslužnou činnost začínáme právě s dětmi. Od jednoho staršího spoluobčana se dětem dostalo dokonce velké pochvaly, doprovázené drobnou finanční odměnou z jeho vlastní peněženky. Děti si tak mohly odpoledne koupit za svou námahu sladkou odměnu.
Tato akce proběhla v Litovli letos již poosmé, poprvé v rámci kampaně Ukliďme Česko. Již nyní se těšíme na příští jaro, kdy budeme v této jistě prospěšné činnosti s našimi dětmi pokračovat.
                                                                                                                                                  Ing. Pavel Sova, DDM Litovel.

.